Teixit amb relleu

Vídeo que mostra el procés d’adaptació del disseny al llenguatge informàtic,
el resultat adaptat al detall i el resultat general en la peça final.